เว็บสล็อตออนไลน์สหราชอาณาจักรและแซมเบีย – ความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านกีฬา

เว็บสล็อตออนไลน์สหราชอาณาจักรและแซมเบีย – ความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านกีฬา

ความจำเป็นที่ทั้งนักศึกษาต้องมีความซาบซึ้งเว็บสล็อตออนไลน์ในบทบาทของตนในฐานะพลเมืองโลกมากขึ้น และเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับชุมชนธุรกิจระดับโลก ได้สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัย Central Lancashire หรือ UCLan

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรกีฬาที่กว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรและทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะมีทักษะและประสบการณ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนและถ่ายทอดได้ในบริบทระดับชาติและระดับนานาชาติ

สนับสนุนวาระระหว่างประเทศโดยมอบทรัพยากรที่สำคัญเพื่อสนับสนุน

โครงการระหว่างประเทศที่ช่วยให้นักศึกษาได้รับ ‘ประสบการณ์ระดับนานาชาติ’

ในบริบทนี้โปรแกรมการฝึกสอนกีฬายอมรับบทบาทที่เพิ่มขึ้นของกีฬาในฐานะเครื่องมือสำหรับการพัฒนาระดับนานาชาติ และสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาโอกาสสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกีฬาจาก UCLan เพื่อตรวจสอบการศึกษาด้านวิชาการที่เกิดขึ้นใหม่นี้

มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีส่วนร่วมในโครงการที่ให้ประสบการณ์แก่นักศึกษาในการทำงานในโครงการกีฬาเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกาผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น IDEALS – การพัฒนาระหว่างประเทศผ่านความเป็นเลิศและความเป็นผู้นำด้านกีฬา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก UKSport

สิ่งเหล่านี้อนุญาตให้นักเรียนจากหลากหลายภูมิหลังทางวิชาการทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่สนับสนุนการส่งมอบโปรแกรมด้านกีฬาที่ส่งเสริมทักษะชีวิตที่หลากหลายและข้อความด้านสุขภาพที่สำคัญ

ภูมิหลังของฉันคือการพัฒนากีฬาของชุมชนและการศึกษาของผู้ฝึกสอน และฉันตระหนักดีว่าในเชิงวิชาการ นี่เป็นพื้นที่การศึกษาที่อุดมสมบูรณ์และกำลังเกิดขึ้นใหม่ และจะเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

ในขั้นวิกฤต มันจะได้รับการสนับสนุนโดยการให้โอกาสสำหรับนักเรียนที่มีความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในโครงการกีฬาเพื่อการพัฒนาสดในแซมเบีย

เพื่อให้โครงการมีความน่าเชื่อถือ สิ่งสำคัญคือต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับบุคคลสำคัญและสถาบันที่คุ้นเคยกับพื้นที่กีฬาเพื่อการพัฒนา และชื่นชมคุณค่าของโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการให้ความรู้และพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี

หลังจากการสอบสวนเบื้องต้นและการประชุมกับหน่วยงานต่างๆ 

เช่น Right To Play และ UKSport Oscar Mwanga ชาวแซมเบียและผู้ก่อตั้ง EDUSport ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่มหาวิทยาลัย Solent ได้กลายเป็นตัวเร่งให้ UCLan สร้างความสัมพันธ์กับ Musheke Kakuwa หัวหน้าแผนกพลศึกษาที่ University of Zambia ในเมือง Lusaka และ Sylvester Mbewe หัวหน้าแผนกพลศึกษาที่ Nkrumah University College ในเมือง Kabwe

นอกจากนี้ Mwanga ยังมีการติดต่อกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่สำคัญสองแห่งของแซมเบียซึ่งส่งโครงการกีฬาเพื่อการพัฒนาให้กับชุมชนในแซมเบีย

ความสัมพันธ์ระหว่าง UCLan และสถาบันการศึกษาแซมเบียได้ให้การสนับสนุนด้านลอจิสติกส์เพื่อให้นักเรียนทำงานในแซมเบียได้

นอกจากนี้ UClan ยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Nkrumah University College โดยสนับสนุน Sylvester Mbewe เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และในปี 2009 Musheke Kakuwa ได้รับทุนกิตติมศักดิ์จาก UCLan สำหรับงานของเขาในการใช้เกมแบบดั้งเดิมในโรงเรียนเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคเอดส์

ตั้งแต่ปี 2009 นักเรียนมากกว่า 70 คนได้มีโอกาสเดินทางไปแซมเบียเพื่อเป็นอาสาสมัครในโครงการกีฬาเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนงานของ EDUSport นักเรียน Sport in Action จากโปรแกรมกีฬาได้ทำงานเป็นนักศึกษาฝึกงานเพื่อสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน และในปีนี้จะทำงานเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์พัฒนาเยาวชนโอลิมปิกในลูซากา

ตอนนี้นักเรียนกำลังสนับสนุนโครงการโดยการระดมทุน ซึ่งช่วยให้ผู้นำด้านกีฬาจากโครงการชุมชนในแซมเบียเยี่ยมชม UCLan และทำงานร่วมกับ UKSport และสภาเมืองเพรสตันได้

UCLan ได้เป็นเจ้าภาพการแลกเปลี่ยนการฝึกสอนชุมชนระหว่างประเทศ ซึ่งได้นำโค้ชชุมชนท้องถิ่นจากแอฟริกาและแลงคาเชียร์มาแลกเปลี่ยนตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดีในด้านการพัฒนาชุมชน

อยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มเติมระหว่างสถาบัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนแพทย์ของ UCLan และแผนกกายภาพบำบัดเพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถให้กับโรงพยาบาลสอนของมหาวิทยาลัยในลูซากา

เป็นที่คาดการณ์ว่าเมื่อความสัมพันธ์เติบโตขึ้น โอกาสในการพัฒนาการวิจัยแบบร่วมมือกันข้ามสายงานและโปรแกรมปริญญาโทจะช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์เชิงสถาบันให้ก้าวหน้าเว็บสล็อต